آخرین مهلت ثبت دروس مردودی یا حذف شده

به اطلاع دانشجویان محترمی که در نیمسالهای قبل دروسی را مردود شده اند یا حذف نموده اند می رساند
از ۱۸ بهمن ۹۵ ساعت ۱۶ الی ۲۳ بهمن ۹۵ ساعت ۲۳ امکان ارسال درخواست ثبت دروس مردودی یا حذف شده از طریق لینک زیر قابل انجام می باشد . لذا دانشجویان محترم در بازه زمانی مشخص شده نسبت به ارسال درخواست اقدام نمایند.

لازم به یادآوری است نتیجه بررسی درخواستها متعاقبا طی اطلاعیه ای  اعلام خواهد شد.

تمدید مهلت ثبت نام
آخرین مهلت ثبت دروس مردودی یا حذف شده تا  ۲۵ بهمن ۹۵

فرم درخواست دروس مردودی یا حذف شده