جزوات و منابع درسی مورد نیاز تبصره۱ ماده ۱۳ در نیمسال تابستان۹۸

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال تابستان ۹۸ دروسی را با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۳ اخذ نموده اند میرساند، لیست دروسی که دارای منبع یا جزوات درسی می باشد از طریق لینک زیر قابل مشاهده می باشد. همچنین دانشجویانی که دارای درسی می باشند که نام آن درس در لینک زیر وجود ندارد، میتوانند تا روز یکشنبه مورخ ۱۳ مرداد ۹۸ در ساعات اداری به واحد آموزش مراجعه نمایند.
نکته : تاریخ و ساعت امتحان دروس مطابق با تاریخ و ساعت تعیین شده در برنامه هفتگی می باشد.
لینک مشاهده منبع درسی یا جزوه :

مشاهده منابع و جزوات دروس مورد نیاز تابستان ۹۸