* جدید * ثبت نام پذیرش دوره های کاردانی و کارشناسی بهمن ۹۷ **

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم پذیرش در دوره های کاردانی حرفه ای و کارشناسی حرفه ای نیمسال دوم ۹۸-۹۷ می رساند :
مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل گیلان در مقاطع کاردانی و کارشناسی حرفه ای در رشته-گرایشهای زیر دانشجو می پذیرد:
مقطع کاردانی حرفه ای :
رشته حقوق-ارشاد و معاضدت قضایی
رشته حقوق-حقوق ثبتی
رشته حقوق-خدمات قضایی
رشته حقوق-دستیاری قضایی
مقطع کارشناسی حرفه ای :
حقوق-ارشاد در امور کیفری
حقوق-ارشاد در امور مدنی
حقوق-حقوق ثبتی
لذا جهت ثبت نام می بایست اقدامات زیر توسط متقاضیان صورت پذیرد:
۱-تهیه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام
۲- به همراه داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل گیلان طبق زمانبندی

لازم به یادآوری است با توجه به ظرفیت محدود پذیرش در هر مقطع و رشته-گرایش ،چنانچه در هر تاریخی قبل از پایان مهلت ثبت نام ظرفیت هر کدام از مقاطع و رشته-گرایش ها تکمیل گردد از پذیرش در آن مقطع و رشته گرایش معذور خواهیم بود.

دفترچه مدارک مورد نیاز
کاردانی حرفه ای کاردانی حرفه ای
کارشناسی حرفه ای کارشناسی حرفه ای
زمانیندی ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی حرفه ای پذیرش بهمن ۹۷