شهریه ترم تابستان درس کارورزی

بدینوسیله به اطلاع میرساند بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی شهریه ثابت درس کارورزی در نیمسال تابستان به صورت کامل محاسبه و اخذ میگردد.

لازم به ذکر است شهریه ثابت نیمسال تابستان در صورت اخذ دروس غیر از کارورزی به صورت ۵۰% شهریه ثابت محاسبه میگردد.