پیش پرداخت شهریه نیمسال دوم ۹۷-۹۶

بدینوسیله به اطلاع میرساند ; دانشجویان محترم جهت ثبت نهائی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶ ، میبایست مبلغ ۱۵% سهم ستاد و ۵۰% از شهریه سهم مرکز را در هنگام ثبت انتخاب واحد از طریق سامانه هم آوا پرداخت و از قسمت “صورتحساب” در فرم انتخاب واحد نسبت به نهائی کردن دروس خود اقدام نمایند در غیر این صورت انتخاب واحد آنها به صورت خودکار حذف خواهد گردید و مسئولیتی بابت عدم ثبت انتخاب واحد برعهده مرکز نمیباشد.

همچنین دانشجویان محترم جهت مشاهده مبلغ پرداختی مورد نیاز جهت نهائی شدن انتخاب واحد میتوانند به صورت آنلاین از طریق سامانه هم آوا اقدام نمایند و الزامی به مراجعه حضوری به امور مالی مرکز جهت مشاهده مبلغ پرداختی و یا ارائه رسید پرداخت نمیباشد اما حتما نسخه ای از رسید پرداخت را نزد خود نگهداری نمایند.