مشاهده مبلغ بدهکاری شهریه در سامانه هم آوا

دانشجویان گرامی میتوانند جهت مشاهده مبلغ بدهکاری خود از طریق سامانه هم ­آوا به نشانی  EDU.UAST.AC.IR و از منوی: ” دسترسی ”  –>” جستجو ” –> ” تسویه­ حساب دانشجو ” اقدام  کرده و مبلغ ۱۵% حق نظارت ستاد را از منوی ” پرداخت آنلاین ”  در همین صفحه  تسویه حساب دانشجو پرداخت نموده و مبلغ بدهکاری ۸۵% سهم مرکز را نیز از سامانه قدوسی به نشانی WWW.GHODOUSI.IR  پرداخت نمایند.