مجوز اخذ درس به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ – مهلت ثبت درس ۱۷ مرداد لغایت ۲۰ مرداد ۹۶

به اطلاع دانشجویان محترم مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان گیلان که حداکثر ۸ واحد جهت فراغت از تحصیل دارند می رساند

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ چنانچه دانشجو در دوره تابستان با اخذ و گذراندن حداکثر ۸ واحد دانش آموخته گردد و کلیه دروس مورد درخواست دانشجو در دوره تابستان ارائه شود می تواند دروس را در دوره یاد شده اخذ نماید.
لذا دانشجویانی که شرایط فوق را دارا می باشند می بایست مراحل زیر را به ترتیب انجام دهند :

۱- ثبت درخواست درس به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳ تا تاریخ ۲۰ مرداد ۹۶ و و دریافت نسخه چاپی درخواست پس از تایید اطلاعات.
۲- مراجعه به آموزش جهت راهنمایی و اعلام منابع درسی از تاریخ ۲۲ مرداد ۹۶ لغایت ۲۳ مرداد ۹۶
۳- مراجعه به امور مالی جهت پرداخت شهریه دروس پس از تایید و ثبت دروس توسط واحد آموزش ۲۲ الی ۲۴ مرداد ۹۶
۴- مراجعه به آموزش جهت تعیین تاریخ و ساعت آزمون ۲۵ مرداد ۹۶

نکته :  به تعداد واحد عملی و نظری هر درس از طریق دریافت چارت تحصیلی مربوط به رشته گرایش خود توجه نمایید.در صورتیکه تعداد واحدهای
نظری و عملی درس بصورت درست ثبت نشده باشد درخواست مورد بررسی قرار نمی گیرد.

ثبت درخواست درس به استناد تبصره ۱ ماده ۱۳

مشاهده چارت تحصیلی